treningssenter

IFACT TRENINGSUTSTYR

IFACT
Riplegården 47, 5161 Bergen
55341368
ifact@ifact.no
www.ifact.no

 

Nettbutikk med stort utvalg av baade hjemme, semiproff og profesjonelt treningsutstyr

Kunnskapsbedriften IFACT er et frittstående rådgivningsselskap med kontor i Bergen og virksomhet over hele landet.

Gjennom vår erfaringsbakgrunn og kunnskap innenfor prestasjonsutvikling, herunder toppidrett, er IFACT offensiv i egen endring og utvikling, slik at vi til en hver tid vil kunne tilby våre kunder oppdatert og fremtidsrettet kompetanse. Gjennom organiseringsformen IFACT Kompetansenett, har vi til enhver tid kapasitet og geografisk utbredelse som dekker våre kunders behov.

Formålet med IFACT er å drive frittstående rådgivningsvirksomhet innenfor fysisk aktivitet og idrettsfaglig kompetanse, samt prosessarbeid innenfor motivasjon, ferdighetsutvikling, lagbygging og prestasjon. Selskapet tilbyr handlingsbaserte konsepter overfor frivillige organisasjoner, offentlig forvaltning og det private næringsliv. I tillegg følges enkeltpersoner opp med veiledning.

Gymlink Norge

 

Leter du etter treningssentere andre steder i landet?
Hvis du leter etter treningssentere, gym, helsesentere, fitness klubb eller fitness sentere andre steder i landet klikk her;
www.gymlink.no


Gymlink Annonse

kampsport

personlig trener

fysioterapeuter